Skip to main content

Full text of "[A2011.11]Campaignbooklet_Chinese"

See other formats


;#XPli£ H $jp4ii 
m*&&& \mJ\ 


^mmmiY 


p.i 

P.2-6 

P.7 

P.8-13 

P. 14-24 

P.25 

P.26 m\4)fmJ\ 


A 

^ r if J ^-e: r tIj0 r, fIj ^^I^DMOTm® • SMI 


tm^rmmmm mm mm 
*m 

2007-2008 
2007-2008 
2003-2009 Paco Chan 
$mW% (2002-2009) mmmmm^M mm 
41 -p pS?&I1 Cecilia Leung 

m$--mi% (2004-2009) 
^EBKil^P (2002-2004) 

ymmm 

mzmmmmmmti 2007-2008 
2007-2008 
2007-2008 

P»I'Ji£f£ &£ *m 

2008-2009 
2008-2009 
2006-2007 ■j& Yuki Cheung 

rnm-^-m 
m%mm>\j>m% (2003-20 10) 

wmm^m^sm cmi> m 

mmmw>tmm±mmm%M£ffi 
m%vm mm 

2009 
2009 

2006-2007 ^Rjl Eric San 

W^^W% (2003-2008 > 2009-2010) 
H^Hfl&'W (2008-2009) W/5M YMCA mJM STEP 
iifc mmsmm mmm 

2008-2009 
2008-2009 
2006-2007 $c^f£ Louise Lam 
^£Mm9B (2008-2010) 

mi%mmmmm% (2003-2008) 
wcmttmsB 

Marian In Action fp^A 
mmm 2008-2009 
2007-2008 
2006-2007 {5JJUI Yoyo Ho 
$D^t£^ (2003-2010) 
l^^P^Bl'l xnL^is; mm mm 
ysmmm 

2009-2010 
2008-2010 
2008 $3&£ Rex Ling 

The Oratory School (2005-2010) 

mmummm (2003-2005) 

The Oratory School School Prefect 

Combine Cadet Force - Royal Air Force ' Sergeant 
wmm mm 2008&2010 

2008-2010 
2007-2008 MjBWi Elaine Poon 
£$$$#& (2003-2010) 

/A mzmm mm 
>mmm 

2008-2009 
2008-2009 
2006-2007 m B BM Marcus Ko 
W/>Wx (2003-2010) 

m&mmm±^$mmm mmtm 

2008-2009 
2008-2009 
2005-2009 ^Jc!£ EmenaSan 

mmmimzmm^mm (2003-2010) 
mmmmmmmi&mm® 
m^m 2009-2010 
2008-2009 
2008-2010 WMF& Harmony Lai 

Concord College (UK) (2008-2010) 

Concord College II^M^* 

arm&mfflffitmmm 
m mmm mm mmmm 

2005-2008 
2006-2007 
2008 H/e^C TonyTam 
U£Mm% (2008-2010) 

mmmw-m^^m (2003-2008) 

mmrmm^mmmmmm ill mmmmm mm 
*m 
yzmmm 

2009-2010 
2009-2010 
2009-2010 m&M Jacinta Guan 
Portsmouth Abbey School (2006-2010) 

Portsmouth Abbey School Sixth-Form 

Portsmouth Abbey School International 

Student Leader 

Portsmouth Abbey School WJl&SHH 
graft 
mm 

2008-2010 
2009-2010 
2008-2009 WzMM Jason Cheung 
>4>ffl^ (2004-2010) Tasman Hft^ 
#Jt^¥ifI 7WM; ♦ <$m*gt&gmm&mfr 2^ffiXfj5B*£jtf-§9 txffgai Bgrfffl-w 


X&MM 

rjawMHtasfl! 


J>§iij^^»MM^#M ©i ♦ 4* 


ci^WM^r^^ am mmfswj ' WDiijjiip * Mif^i 


tm-t 


*H amm ♦* *Mte»A*ISa:tWW iLm ♦ m 5/3E&K warn 10 mmxfp nmrm WfiJXfE 

iffe§a W±#f4TOtr§i ♦ umttBmuAmwtm 11 nmnff 

♦ !££»#BmsIfF XfEff-ftl 

♦ Jt«##J§B^sIfF 


■tf&ffttex m ^ XfEtfftl 12 


'•■■; 'j 1 1 , :, s^//J 


miKxf^ 

XfEBJi mmw-s ♦ ft?!* ♦ ft«#X^f'Jti * WttlR#TB ifl*Xf£ 


Facebook - M? 13 $£pfiSSS&Hft ^V mmmm • t^pshif saw i« : m^mi\mmmmwmmm 

:KA : iWJSi li^^c 14 mvzmm 

m 

mmam 
mmmk t-m 
m^i (VOICE) (ZIH ^+J3) 

mxm± 


lH^itf > th^^ft ISA±¥IS IffMBBft ^mx 15 (H£) 

£M ■ fAWPi? $U^m*WWKHRStt*» MttJtA 


- ' ummmttm 

urn ■ m&¥&?m^^Mfan®&ijm%&Mii — • UfWiiM wmm 


LM A 2. #7JC#1^ ? 16 ZM mmtm :A 5 mm&M£M®My$ffiWM 
i. #lS?ES? 

3. roftMcttlftT ^ ' ## j^H£fxBgS 
HUtA 


17 m 


[Ml A mm 

mm * mcR- * smmmmr^^ " m mmm mm *A £^J»#Ji?Tfl > tlfMISI^IJ) 


^5MiH"3^ t&HL-m. RB^q 6W 'B I9RI^TV HM (AH) MU&tt 
«A mmmmim. /nH±^J (S4«&K£ffi : -HME3HT^J) 18 JHW±#WM#ll " "Why Social Sciences?" (A^lt^) 

jiita = mmmmmm mmm mWmM 


,*&mm% mnm ■ tnmmm^mmmmR • m&mi^i 


19 flffi&TU (AH) illlrA : £SA8R[£Jife 88 m ■ mm±%m^RMmmm 
maw ■ ah±« MBftfflf (Snakers) mwmm :A tM# 


20 mmurn 

ji«a A£±^ 

mm^m - mm II ^ 

lypJiaV pg^mmM mmam JE$T^M/MI ' stf^f^fa - Society game 21 \m-: mi 


ileil*)^ jRttffiHHHi li^£ 

ji«a 


^ffj (AnnualJournal) (-f — j=}) 

22 mm (£*?) m mm 

3±F sift* ■A 
iT^FT^H+tf Joint Society JetSo Wt^nMHHWHH (£*£) fit* (£¥) If? lltA 


23 mmm (±& 


MMfa& [M A 


24 *^K>g®jffi: n® m tx wmm. wmmm\5M w$m %mi I'^i immmm mm SFRI- (VOICEl) PiiifctJJW* ^!£ WW fi^5i^hffsiJiJ^ 3i$ P-Ilji] iiigijiitw mmmmm nmm wmm ■immmmw m*m m mm mn t^ "Why Social Sciences?" mmmm AH mm&m mmftffimi.®; mm %n mm mmmmm mi&t& +b mmw.& mmmmm mi&i& MfO- (VOICE2) mm&mm ^^m. m&mti&m mftwsm <%&& +-j ifif lj (Annual Journal) im&mm ¥&®. &%■ mmnmm ¥*m Joint Society JetSo 

mxmmmmm mmmmmm mfc®. m,mmmbi fflsmmm imn mmm i&j&i 25 

mfT\ 


WTJ&H&f 


BJ8 - 9— 9^-f — H +£ B M-f-b B 
T^+-B#MAHf 


26 
Social Sciences Society, HKUSU